35 Handel. peren Bloemenmarkt. Deze markt bleef dit jaar stationnair. Aardappelenmar kt. Aangevoerd werden ongeveer 650.000 HL. aardappelen tegen den prijs van f 2.— a f 3.50 per H.L. Het grootste gedeelte van dien aanvoer bestond uit buitenlandsch product. Voorts werd een bedrag van f 2.227.000 beschikbaar ge steld voor de stichting van een openbaar slachthuis. 30.000 700.000 20.000 60.000 25.000 30.000 15.000 Voor bijzonderheden omtrent de alhier uitgeoefende takken van handel en nijverheid zij naar het hier volgende verslag verwezen. Botermarkt en Gemeentewaag. Op de tot de waag behoorende overdekte botermarkt werden aangevoerd: 289 vaten van 20 K.G. inhoud, en 419 10 te zamen ongeveer 10.000 K.G. In de waag werden gewogen 261 varkens van 100 K.G. en daar beneden. 5795 boven 100 K.G. t/m 150 K.G. 6717 150 te zamen 12773 varkens vertegenwoordigende van ongeveer 1.954.300 K.G. Groente- fruit- en gevogeltemarkt. Deze markten waren dit jaar ongeveer van denzelfden omvang als in 1906. De aanvoer bedroeg: 7.000 H.L. wortelen tegen den prijs van f 0.45 a f 0.80 p. H.L. De markt in kramervjen, manufacturen, aardewerk, oud yzer enz. is steeds vooruitgaande. rapen appelen xu.ww peren 160.000 K.G. kersen aalbessen aardbeziën, pruimen kruisbessen een gewicht 1.30 14.- 12 0.30 Z KG. 0.30 0.60 0.25 0.20 2 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN PABRIKKEN. 2. n n n n n n r> n n n n n 0.75 - n -4-„- r -0.16„- -0.18„- -0.14.- 0.16 - -0.14.- n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 790