I 80 De voormalige bergplaats voor brandstoffen en de voormalige spoelkamer werden verbouwd en ingericht tot eetvertrek en koele provisiekamer. In de perceelen Lange Beestenmarkt nos. 195 en 197 werden badkamers voor het personeel en een bergplaats voor brandstoffen gemaakt. Gemeenteapotheek. In het magazijn op de 2de verdieping werden 3 kasten voor verbandmiddelen en op den zolder 2 rekken van latwerk voor berging van fiesschen gemaakt. Het kantoor werd tot wachtlokaal ingericht. Hulpbureel van bevolking aan de Badhuiskade. De zinken goten werden vernieuwd. Bested eli ngen h uis. Met de uitbreiding van het bestedelingenhuis werd aangevangen, in verband waarmede de krachtens Raads besluit van 17 September 1906 aangekochte perceelen werden afgebroken; de gebouwen vorderden zoover, dat zij glas- en waterdicht zijn. Gebouwen Doelenstraat. Een gedeelte van de bergplaats achter de keuken in het voorgebouw werd tot slaapvertrek ingericht. Bureel voor Keuringsdienst. Perceel Laan 34 werd ingericht als Bureel voor den j Gemeentelijken Keuringsdienst van eet- en drinkwaren en als zoodanig in gebruik genomen. Het bovenhuis no. 10 aan de Nieuwe Haven werd ingericht als bureel voor den Medicus-schoolhygienist. Trappen Waterpartij. Een gedeelte der trappen met rustieke leuningen werd vernieuwd. In de Raadsvergadering van 21 October kwam in behandeling een voorstel van Burgemeester en Wet houders om aan de Hollandsche Maatschappij van wwajgsf ->: h. -•>. Bureel van den Medicus-schoolhygienist.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 80