I |i i' 35 i’ Ik 1 16 de distilleerderij van J. P. v. d. Berg. melkinrichting van J. G. de Raadt. bierbrouwerij van A. van Rijn Zn. Landsdrukkerij. Electr. veil. Centraalst. v. Electr. Stroomt (Hofsingel). fabriek van krachtvoedingsmiddelen Summum. De in 1907 door het gemeentebestuur krachtens de Hinder wet verleende, geweigerde of ingetrokken vergunningen zijn vermeld in het volgende overzicht: i 1 - VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Op de aanvrage van: Tot de oprichting van: Regen tesselaan 388. Laan v. Meerderv. 421. ladefabriek door by plaatsing H. Greve. 1 1 Sumatrastraat 73. W. G. Feenstra. Hofwijckstraat 2. 9 Vlietstraat ongen. 15 Beznidenhout 71. H. Englebert Co. 26 i) Wijziging van een der voorwaarden in de vergunning verleend dd. 22 Juni 190(>. 1 1 r 29 Mij. t. Expl. „De Residei W. de Waal. Firma L. v. W(|k. G. Dirksen. Kockstraat 113. Z.W.Buitensingel 39. ld. Hofwijckstraat 43 45. Smitstraat ongen. Torenstraat Stevinstraat 155 157. Besluit van B. en W. inrichting door het oprichten v. een chemische wasscherij en een bewaarplaats van ten hoogste 1000 L. benzine. Smederij voor het repar. van automobielen enz. en een bewaarplaats van ten hoog ste 500 L. benzine. Metaaigieterjj. J. C. van Darn. NL Venn. ’sGrav. Machine- fabr., Metaal- en Ijzergie terij v.h. Spoor en Wijn voord Co. J. A. Scholtes. Barentszstraat 59a. Gedeelte v. h. sfcations- om placement der N.W.Buitensingel (Teellustlaan). i Banketbakkerij. i Uitbreiding v. tapytreinigings- Schenkstraat 175 en inrichting dnnr hot. nnrichten Vlietstraat. ontren. Varkensslachterij en rookerij j van spek en vleesch. Spekzouterij. Tabak- en sigarendrogerij. Kachel- en rijtuigsmederij. Smederij met veldsmidse. Koek- eii banketbakkerij. Uitbreiding Cacao en Choco- ladefabriek door bijplaatsing in bij te trekken perceel, door 12 dril- en 6 maalmolens. Veldsmidse. Steenhonwery. Hoefsmederij. Zuiggasmotor van 70 P.K. ter j opwekking van electrisehen stroom. I 29 3 Februari. 19 22 I 1 Maart. P. C. Muller. Firma P. W. Rotteveel en H CJrAVA 1907. 22 Januari. 29 Schedeldoekahaven 85. Netscherstraat 89/ i Ruysdaelstraat 72. ld. L. A. J. Reuser. 0 A. J. Schneiders. J. W. H. Uyttenbogaart. Mij. t. Expl. van Onr.Goed, llmmobilia”. Mij. t. Expl. van Radema- kers Koninkl. Cacao en Chocoladefabrieken. In het perceel No. ’sGrav.Coöp. Broodbakkerij Uitbreiding van haar melkin- en Verbraiksvereen. „de i Hoop”. richting door het vervangen van den bestaanden stoom ketel van 14 M-. verwarmend I oppervlak, door 2 stoomke tels van 40 M«. verwarmd oppervlak met betrekking 1 van een perceel. Huis-, kachel- en slotensme- derij. onr. goed. Banketbakkerij. ,De Residentie”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 804