1 35 17 5 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Tot de oprichting van: Slachter^ voor rundvee. Obrechtstraat 418. 9 23 V 1 Mei. n KL Brouwerstraat 6. 24 28 1 Juni nenhaven. 2 April. Loosd.weg 629. Hofwijckstraat 37/39. n r Gebrs. J. P. on C. A. Am- nier laan. J. <1. Verburg. A. M. Bruce. G. M. Nagelkerke. P. L Wijnvoord. C. C. v. d. Valk. J. Muusers. P. C. Elsevier en V. Wie- gerinck. Gemeente ’s Gravenhage. P. Peetere. Firma H. P. Mutters Zoon. Centrale bij de Wal deck Pyrmontkade. Z.O.Buitensingel 8. Piet Heinstraat hoek Trompstraat. L. A. J. Reuser. H. T. N. J. Vlek. v. Gochstraat 52l. v. Dyckstraat 81/83. Hobbemastraat hoek van Brueghelstraat. Weiniarstraat 70. Z.O.Buitensingel 212. Elandstraat 165. Ryswyksche weg 222. Leeghw aterstr. oneen. Olieberg 12. Gaslaan 220. 7 11 11 Besluit van B. en W. 7 7 7 7 23 27 24 24 28 14 24 2 2 1 2 3 4 7 10 Koek- en banketbakkerij. Grofsmederij. Palingrookerij. Smederij met veldsmidse. Hoefsmederij. Smederjj met veldsmidse. Blik- en koperslagerij met veld smidse. Huis- en kachelsmederif. Koek- en banketbakkerij. Smederij met gasmotor van 3 p.k. X. Brummelkamp. C. Nieuwland. E. Antheunis Co. L. Merkt. J. J. de Beer. Mevr, de Wed. H. v. Oven. Smederij. Hoefsmederij. Inr. voor houtbewerking met gasmotor van 12 p.k. Machinefabriek en smederij met gasmotor van 10 p.k. Smederij voor het repareeren van automobielen. Kachelsmedorij. Smedery met veldsmidse. Zieke 41a. Kanaalweg 19. N.W.zyde van de bin- i Oude Molstraat 19/21. Hooikade 30. v. Ostadestraat 107. Spui 185c. I Theresiastraat 148. 1907. 26 Maart. Op de aanvrage van: Spui 244. Zandvoortstraat ongen. N.W.Binnensingel 50. I L. Beestenmarkt 112. Adelheidstraat 200. Open terrein Badhuis weg 71&. Heerengracht 50a. Herderstraat 24. J- v. Gurp. X. de Hoog. A. Heessels. de Groote Coöperatie. A- v. d. Eishoudt. H- H. J. Hierch. tJ- Nigten. Born. Mjj. Amst. Goed. Vervoer. a. H. Neyzen. M. Hpmans. Renooy. E; Hessels. L- W. Stevens. Uitbreiding Gemeentel. Elect r. Centrale door het opstellen van 2 waterbuisketels met j oververhitte!' en 12 atmosph. overdruk, benevens een hori- I zontale Tandem-Compound- Machine van 2600 p.k. dry- vende op haar as een gelijk- stroom dynamo voor 600 volt j en een draaistoom voor 30u0 volt. Darmenzouterij. Uitbreiding met 11 machines j der gevestigde inrichting voor houtbewerking gedreven, door de bestaande door stoom kracht aangedreven electri- sche dynamo. Koek- en banketbakkerij. Hoefsmederij. Aardewerkfabriek. Smederij. Smederij niet veldsmidse. Benzinebewaarplaats van ten hoogste 100 L. benzine. Tabak- en sigaren drogerij. Uitbreiding distilleerderij* door bijplaatsing van oen distil leerketel. Uitbreiding bewaarplaats van lompen. Rijtuigsmederij. Smederij met veldsmidse. Broodbakkerij. 2 ^e31uit vai^ &edep. Staten der Prov. Zuid-Holland. -Dy Kon. besluit vernietigd het besluit van B. en W. waarin de vergunning werd ingetrokken. In het perceel No.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 805