I 35 18 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Op de aanvrage van: Tot de oprichting van: In het perceel No- Noorderbeek straat 13. A. v. D|jk Co. 28 der Loosd. weg 305. 2 Juli Keizerstraat 154. J. Jehee. Willem Beukelsz.pl. 1. M. Hoogenraad. 3) Jacob Catsstraat 2d. J. M. Haring. 16 Z.W.Buitensingel. 10 Septemt. v. Swindenstr. 215-217. P. Kraayeveld. B. eu'L G. J. v. ’t Riet. J. Laboyrie. J. H. Moulyn. Firma Keys Co. i) voor iet op- Retiefstraat ongen. Stationsweg 69. Hoogstraat 18. Binckhorststraat 147. Herderstraat 6. Pinkstraat 2. I Kolenwagenslag 217. j Oraryegalerie 30 en 34. Hobbemastraat 157. Zoutmanstraat 11. Casuariestraat 7a. W. Beukelszplein 23. Annastraat 14. Retiefstraat 21. Scheven, veer 21. Besluit van B. en W. J. de Bruyn. G. Schouten. J. Kaasenbrood. J. F. Giebel. Naaml. Venn. Nymph. 6) G. M. Nagelkerke. -) W. P. Th. Verhoeff. L. Rijkhoek. 17 13 22 23 23 1907. 11 Juni. Naaml. Venn. Machinefa briek, Metaal- en ijzer gieterij, voorheen Spoor, Wijnvoord Co. de Groote Coöperatie. W. P. Th. Verhoeff. M. Oostmeijer. i 12 25 4 Septemb. 4 4 4 W. van 7 Dec. 1906 betref- 1§ Aug. 1907- Broodbakkerij. Koek- en banketbakkerij. Bewaar- en aftapplaats van ten hoogste 500 L. benzine. Brood-, koek- en banketbakkerij. Distilleerderij en likeurstokerij, Uitbreiding grofsmederij. Grofsmederij. Inrichting ter voortbrenging van ijs en koude door zwavel- zuur-anhydried. Gasmotor van 4 p.k. in de smederij. Steenhouwerij. Rookerij van spek en vleosch. Goud- en zilversmedery. P. J. v. d. Berg Co. V. A. Boterweg. Th. H. Saakes. Banketbakkerij. Uitbreiding inrichting houtbewerking en m richten van een gasmotor van 12 p.k., ter vervanging van den bestaanden gasmo tor van 2l/-j p.k. Inrichting voor houtbewerking. Koek- en banketbakkerij. Moffel voor het drogen van lakwerk. Inrichting voor metaalbewer king met veldsmidse gedre ven door een gasmotor van 2Vs p.k. Stoomwerktuig van 20 p.k. in haar stoomwaschinrichting. Bewaarplaats van ten hoogste 100 L. benzine. Handsch oenen wasscher ij en een bewaarplaats van ten hoogste 10 L. benzine. Inrichting voor houtbewer king gedreven door een stoomwerktuig van 25 p.k. Inrichting voor hou tbewerking gedreven door een zuiggas motor van 30 p.k. Slachterij van varkens. Blikslagerij en uitbreiding koperslagerij. Zuiggasmotor van 70 p.k. 13 August. 16 27 Mij. tot Exploitatie Stoom-Wasch- en Stryk- inrichting voorheen Karei Roos. H. G. Weber. Van Ostadestraat 107. 14 Juni. Zoutmanstraat 11. Stortenbekerstraat 22. 0 Vernietigd bii Kon besl. van 28 Mei 1907 het besluit van B. en fende de uitbreiding en vervanging gasmotor. 2) Wijziging van een der voorwaarden by het besluit der vergunning 3) Verleend bij Kon. besluit van 25 Juni 1908, met vernietiging van h< van 31 December 1906. Ontslag van een der voorwaarden, gewijzigd by besluit van B. en W. van 5) Wijziging van één der voorwaarden. 6) Geweigerd bij besluit van B. en W. van 30 Aug./2 Sept. 1907. 2 Van Brakelstraat 107. 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 806