35 29 f 23.586.200,— 426.085,15 589.110,— f 6.752.673,07 177.700,r- f 23.916.300,— Aan de aandeelhouders kon in totaal een dividend van 11 worden uitbetaald. Afgelost tot 31 Dec. 1906 gedurende 1907. Saldo der leeningen op 31 December 1907. Tot 31 December 1906 werden gecreëerd 3*/2 en 4% pandbrieven, samen voorf 23.992.000, en gedurende 1907 aan 4 pandbrieven Ingetrokken en vernietigd aan 3*/2 pandbrieven op 22 December 1906 Blijft waarvan op 31 Dec. 1907 in portefeuille voor 330.100,— zoodat op dien datum in circulatie was voor De op hypotheek uitgezette gelden over troffen dus het bedrag van de circulee- rende pandbrieven met Het dividend bedroeg 22 °/o. 102.000,— f 24.094.000,— f 15.684.840,— 8.932.166,93 Omtrent de Westlandsche Hypotheekbank ontving de Kamer de volgende gegevens: Van het maatschappelijk kapitaal groot uitgegeven Gesloten leeningen tot 31 December 1906 gedurende 1907 Totaal f 17.920.245,25 1.786.069,90 Omtrent de Oranje-Nassav Hypotheekbank werd de Kamer het volgende medegedeeld Tot 31 December 1906 waren leeningen gesloten tot een bedrag vanf 15.095.730,—, In 1907 kwamen tot stand 38 leeningen tot een bedrag van Zoodat het totaal der leeningen sedert de oprichting der bank (6 October 1893) be- bed raagt Hierop werd afgelost een bedrag van Het totaal der leeningen op 31 Dec. 1907 bedroeg 19.706.315,15 f 24.012.285,15 f 5.000.000,— is f 2.500.000,— 41.998.125,30 1.720.475.- f 43.718.600,30 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 817