I 81 2o. Schoolgebouwen. j - Wetenschappen toestemming te verleenen om een stand beeld ter nagedachtenis van den natuurkundige Chris tiaan Huygens op te richten op het gazon in het Lange Voorhout nabij het Hotel des Indes (zie Gemeenteverslag over 1906, blz. 73). Besloten werd aan een Commissie uit den Raad op te dragen met Directeuren van de Hollandsche Maat schappij van Wetenschappen in overleg te treden omtrent bedoeld monument. In gebruik werden genomen het Gymnasium aan de Laan van Meerdervoort de school aan de Copernicusstraat de school aan de Rotterdamsche straat; de school aan de Wolmaransstraat (straat XLIX van het bouwplan „Engelenburg”); de nieuw gebouwde hulpschool aan de Van Ostade- straat het gebouw van het voormalig Gymnasium, als hulp Hoogere Burgerschool het nieuw gebouwde gedeelte (4 lokalen) met over dekte speelplaats bij de school le klasse aan de Messstraat het nieuw gebouwde gymnastieklokaal met overdekte speelplaats bij de school 2e klasse aan de Duinstraat N. Z. een tweede voor onderwijs aan achterlijke kinderen ingericht lokaal in de hulpschool aan de Keizerstraat no. 294; het nieuw gebouwde lokaal bij de school aan de Achter-Raamstraat het nieuw gebouwde gedeelte, bestaande uit teeken- lokaal, bergplaats en spreekkamer in de burgerschool aan de Koningin-Emmakade het nieuw gebouwde gedeelte, bestaande uit teeken- lokaal, leslokaal en bergplaats in de burgerschool aan het Alexanderplein een voor vefvolgklassen ingericht gedeelte van de voor- I malige ambtswoning der school aan de Ammunitiehaven een voor vervolgklassen ingericht gedeelte van de voormalige ambtswoning der school aan de Bleekerslaan het tot hulpschool ingerichte huis aan de Emma- i straat no. 42; 6 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 81