35 84 180444 554656 204868 Totaal 157738 11611 Totaal 11532 28615 9282 Bestelgoed IJlgoed Vrachtgoed Wagenladingsgoed Bestelgoed IJlgoed Vrachtgoed Wagenladingsgoed 4454 1178 1 6658 16330 i 1833 1023 4685 83316 8164 14329 22215 509948 52 595 2628 177169 2991 5232 5588 143922 4920 7576 10969 181403 ’s-Gravenhage—Dordrecht Haarlem Arnhem ’s-Gravenhage Maastricht— Nijmegen- ’s-Hertogenbosch’s-Gravenhage Zwolle— Gouda— Zaandam 11886 2908 17571 107921 1711 340 2460 4771 i 3 2 2 1 2 1 2 2 Den Helder—Nieuwediep—’s-Gravenhage 1 b. Te lande. Omtrent het goederenvervoer aan het station den Haag van de Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij (inclusief de stoomtram Den Haag—Scheveningen) bleek de Kamer het navolgende: Omtrent het goederenvervoer aan het station Den Haag van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen (inclusief de stoomtram Den Haag—Scheveningen) gewerd de Kamer de navolgende opgave: 201 926 3030 7454 90857 140286 3888 372 3768 3504 I Aantal en tonneninhoud der stoombooten in geregelden dienst varende tusschen ’s-Gravenhage en volgende plaatsen. 2 metende 105 ton. 134 215 252 74 157 120 63 137 67 Totaal aantal stoombooten 18 metende 1324 ton. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. n r> n Binnenverkeer. Rechtstreek sch verkeer. TONNEN. Vertrek, i Aankomst. I Binnen verkeer. Rechtstreeksch verkeer. TONNEN. Vertrek. Vertrek. Aankomst. i n n n Totaal generaal. Totaal generaal n n n n n T> n TAziv-k ETza 1 <4Z-»v XTzAïi i nvx Vertrek, j Aankomst. Aankomst, j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 822