82 aan School aan de Ammunitiéhaven, School aan de Nieuwe-Schoolstraat, Van de verbeteringen of veranderingen in de bestaande scholen aangebracht zijn te vermelden: in verband met de inrichting van vervolgklassen werd op de 2e verdieping van de voormalige ambts woning een fonteinbak aangebracht en werden eveneens op de 2e verdieping, de bovenramen van de leslokalen veranderd in kiepramen met windvangers. in een achterlokaal werden 2 i lichten verplaatsten een derde bijgeplaatst; in de gang naar het nieuwe gedeelte werd een kolk gemaakt. de nieuw gebouwde 2 lokalen bij de hulpschool aan de Terniersstraat het nieuw gebouwde speellokaal en de nieuw gebouwde ambtswoning bij de bewaarschool aan den Noordwal; de nieuw gebouwde 5 lokalen, enz. en de nieuwe conciërgewoning bij de Hoogere Burgerschool aan de Raamstraat het nieuwgebouwde lokaal bij de Hoogere Burger school aan de Laan. De hulpschool aan de Jan van Gojenstraat werd af gekeurd en buiten gebruik gesteld. Aanbesteed werd de bouw van eene Hoogere Burgerschool aan de Waldeck-Pyrmontkadehet vergrooten en verbouwen van de Hoogere Burgerschool aan de Raamstraat: het vergrooten van de school aan de Achter-Raamstraat; de bouw van eene bewaarschool met woning hoek Zusterstraat en ’s-Gravenzandelaan het verbouwen en vergrooten van de school aan de Messstraat het verbouwen van de burgerschool aan het Alexander- plein het vergrooten van de burgerschool aan de Koningin- Emmakade de bouw van twee scholen op een terrein aan de Wouwermanstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 82