35 47 XI. Tot den Gemeenteraad van ’s-Gravenhage naar aan leiding van het adres door de Vereeniging „Scheveningens Belang” tot den Raad gericht, houdende bezwaren tegen het voor de electrische tramlijnen geldende zönetarief. Zich vereenigende met de in genoemd adres geleverde be schouwingen, gaf de Kamer te kennen, dat het wellicht niet gemakkelijk zou zou zijn zonder wijziging der concessie aan de geopperde bezwaren tegemoet te komen, doch dat het daarom niet was uitgesloten in gemeen overleg met de H. T. M. een gedeeltelijke wijziging der tarieven tot stand te brengen. De Kamer verzocht daarom den Raad, wanneer de gelegen heid zich mocht voordoen, het daarheen te leiden, dat zooveel mogelijk aan de door „Scheveningens Belang” uitgesproken wenschen worde voldaan. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 835