35 48 Bijlage I. Namen der Fabrieken enz. LIJST DER FABRIEKEN ENZ. IN DE GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE, voor zoover daarin Stoom werktuigen worden aangetroffen. Brood- en Meelfabriek. Haagsche Broodfabriek. Militaire Bakkerij. ’s-Graven haagsche Coöpera tieve Broodbakkerij en Ver- bruiksvereeniging. Electrische Verlichting. Wateropvoer in circus. Broodbakkerij. Idem. Metaalwerken. Werkplaats. Idem. Idem. Meubelfabriek. Rijtuigfabriek. Idem. Hoedenfabriek. Ammoniafabriek. Houtzagerij. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Mineraal water-IJsfabriek. Boek- en Courantdrukkerij. Idem. 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 „De Volharding”. Holl. IJz. Spoorweg Mij. Expl. Mij. „Scheveningen”. G. H. Zaat. B. Derksen. W. Slotboom Zn. j Holl. IJzeren Spoorweg Mij. Haagsche Tramweg Mij. j Ambachtsschool. j H. P. Mutters Zn. M. L. Hermans Co. Ned. Mij. voor rollend mate rieel, voorheen Pennock. F. Pauwels. Solvay Co. A. Fros A. van Gogh Hzn. M. Vierling. F. H. v. Malsen. K. Dekker Gzn. J. Sprey. J. G. Buys Co. J. J. F. Damen. 's-Gravenhaagsche Ijsfabriek. NI. Venn. „Het Vaderland”. Zuid-Holl. Boek en Handels- drukkerij. Naamlooze Vennootschap. Idem. Idem. Aard der Fabrieken enz. i VERSLAG DER KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Aantal Stoomketels. 2 2 1 1 1 1 Jï T1 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 836