35 Aard der Fabrieken enz. Namen der Fabrieken enz. 1 's-Gravenhaagsche Coöpera tieve Broodbakkerij en Ver- bruiksvereeniging. Gruttery. Chocoladefabriek. Distilleerderij. Apotheek. idem. idem. Melkinrichting. idem. Coöperatieve Melkinrichting, idem. idem. idem. Bierbrouwerij. idem. Tabak- en Sigarenfabriek. Stoffeerderlj. Wettenfabriek. Wasch- en Bleekinrichting. idem, idem. idem. idem. idem. idem. 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 idem. Zuid-Hollandsche. Gebr. Snel. G. W. v. d. Boor. M. J. Merz. Naaml. Vennootschap. F. N. v. Es en Zn. Gebrs. Heynen. W. C. de Jongh. Th. J. Leenen (Bez.hout). P. J. Mooyman en Zn. Firma J. C. Roos en Zn. B. W. Roos. Mij. tot Exploitatie der Stoom- I Wasch- en Strijkinrichting, Karei Roos. F. W. C. Waldeck. H. A v. Starrenburg. Wed. J. A. Hendriks. J. M. Hageraats. Gebr. Smeele. Th. J. Leenen (Z.O.Buitensingel) P. de Haan. P. H. Hoos. Stoombierbrouwerij en Ijsfa briek „de drie Kruisen”. I Kerkplein. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. Bierbrouwerij. Wasch- en Badhuis. „De Hoop”. C. G. Smeele. J. P. Rademaker. Firma van Kleef en Zn. Mij. tot Nut van ’t Algemeen. H. Nanning. Gemeente. NL Venn. (’s-Gravenhaagsche) Neerlandia. Ph. J. Vollebregt. „De Landbouw” (Ged. Burgwal) (Dennenweg 3a) i (Beeklaan) (Scheveningen) 49 VERSLAG DER KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 2 idem. idem. Aantal Stoomketels. idem. idem.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 837