I r I 35 Aard der Fabrieken enz. Stoomgemaal. 1 (Loosduinsche weg). (Trek vliet). Tapytklopperij. Tapijtfabriek Glasslüperlj. Diaconieweeshuis. Wateropvoer Kurhaus. Gemeente-Ziekenhuis. Gemeente-Gasfabriek. Gemeente-desinfecteerinrich- ting. Gemeen te-desinfectie. Gemeente-riooleering. idem. idem. idem. idem. Gemeente-Waterleiding. Gemeente-Gasfabriek. Gem.-Electrische Centrale. Verwarming. idem. idem. idem. idem. Zuivelfabriek. idem. Zwem- en Badinrichting. Machinefabriek. idem. idem. idem. idem, idem, idem. Aschstaal. (Badhuiskade). (Lekstraat). (Duinstraat). (Lijnbaan). (Beeklaan). 3 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 8 3 14 2 1 3 3 1 1 1 1 1 4 14 1 B Mij. tot Exploitatie van onroe rende goederen „Park Zorg vliet”. Waterverversching Gemeente. i C. van Goor. P. v. d. Bosch. Mauritskade. j NL Venn. ’s-Gravenhaagsche Machinefabriek voorh. Spoor eb Wijnvoord. W. de Waal. Smyrna-tapijtfabriek. I H. L. Zalmé en Zn. Cellulaire gevangenis. Zuid-Hollandsch Koffiehuis. Hotel „de Twee Steden”. Instelling Orde „Du Sacré Coeur”. Hotel „des Indes”. Sociëteit „de Club”. Assurantie-Maatschappij tegen brandschade „De Nederlan den”. Nieuwe of Litteraire Sociëteit, j Waalsche Weeshuis. Vrouwen-Comité v. h. Roode Kruis. l Namen der Fabrieken enz. 50 VERSLAG DER KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Aantal Stoomketels.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 838