35 51 Namen der Fabrieken enz. Aard der Fabrieken enz. I Verwarming. 3 Idem. 4 Idem. 3 Idem. 2 Idem. Idem. 1 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 5 2 3 2 Timmerfabriek. Idem. Fabr. van Chocoladewerken. Suikerwerken. Wasschery. Zeepzieder!). Verwarming. Hydro-Therapeutische Inrich ting. R. C. Ziekenhuis. Maatschappij M ercurius” Gebouw voor K. en W. Hotel Centraal. Haagsche Tram weg MijRemise Scheveningen. Haagsche Tramweg Mij. Remise Laan v. Meerdervoort. Haagsche Tramweg MijRemise Parallelweg. Gemeente Gymnasium Laan van Meerdervoort. ’s-Gravenh. Passage My. Hotel du Passage. Zuid-Holl. Electr. Spoorweg Mij Stationsgebouw Schev. Apotheek J. J. Hofman. Bakkerij Paul 0. Kaiser. Ambachtsschool. Electrische Drukkerij „Luctor j et Emergo”. G. v. Evert. Gasterland en Colpa. J. A. Krul. Firma Paré Co. C. Lips. T. Levisson. Broodfabriek firma Lensvelt Nicola. VERSLAG DER KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 1 Aantal Stoomketels.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 839