83 School aan de Tullinghstraat, School aait de van Ravesteijnstraat, School aan de Duinstraat N. Z., 2 lokaaldeuren werden omgehangen. aan den voorgevel werden vlechtdraadramen vóór de lichtramen aangebracht. School aan de. Badhuiskade, de brandstoffen bergplaats werd vergroot en 3 zinken dakramen werden vernieuwd. School aan de Duinstraat Z. Z., de ventilatie in 2 lokalen werd verbeterd en het dak op de woning werd beschoten. School aan de II oef kade no. 101, gemaakt werden een tochtportaal in de gang achter de voordeur, eene stookgelegenheid in de spreekkamer en vlechtdraadramen vóór vijf benedenramen aan den voorgevel. School aan de Ferdinand-Bolstraat, vlechtdraadramen weerden vóór 18 benedenramen aan den voorgevel aangebracht. School aan de Lepelstraat, aangebracht werden 3 liggende lantaarns boven de gang langs de straat en 2 bestaande lantaarns boven de gang naar het nieuwe gedeelte werden verbeterd. vlechtdraadramen werden gemaakt vóór 19 beneden ramen aan den voorgevel. School aan de Bleekerslaan. in verband met de inrichting van vervolgklassen werden de vaste bovenramen, in de tot leslokalen inge richte vertrekken van de voormalige ambtswoning, in kiepramen met windvangers veranderd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 83