35 35 I 52 53 DE DAARONDER RESSORTEERENDE BIJKANTOREN OVER 1907. 6 I Bijlage II. OPGAVE VAN HET VERKEER OP HET POSTKANTOOR TE ’s-GRAVENHAGl VERSLAG DER KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. VERSLAG DER KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. B IJ KANTOREN. Hoofi> 1. 2. 3. 6. 5. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 12. BEHANDELDE ARTIKELEN. Limburg Z.O. Buiten- Prins Hon- Con rad- le v. d. Vailiant- Loosd. Stadhou- KANTOOR. irkstraat Witte brug. Stirumstr. singel. drikplein. kade. Boschstr. laan. dersplein. weg. Bedrag van den zuiveren ontvangst 1.050.431.87 f 49.086.15 f 57.165.56 f 72.527.® 90.711.723 f 91.011.49 f 58.948.205 f 21.575.48 5 j f 27.029.75 I f 6.692.75 f 180 36.179.311,31 809.764.52 1.456.995.805 1.939.968,3051 2.350.487.® 2.723.683.01 810.865.92 1.178 828.46 1.250.469.14 5 547.072.42», 1.414.63 Aantal verzonden aangeteek. stukken 180.778 6.568 9.4.34 13.371 13.871 15.082 12.039 1.738 1.488 4.834 19 ontvangen. 221.581 1.491 7.879 5.825 4.915 4.790 8.470 7.082 40 107 2.711 460 3 gestorte postwissels 102.596 22.407 22.300 31.988 131.073 25.148 .33.747 27.598 13.068 9.764 12.946 2.773 39 uitbetaalde 118.314 202.272 17.488 25.995 19.833 9.702 22 934 15.885 11.419 6.857 6.100 863 11 24.822 verzonden pakketten 27.425 18.979 148.889 26.583 19.351 30.766 21.484 10.057 7.395 11.191 1.950 ontvangen 421.255 8.290 10.735 21.322 30.183 4.094 361.985 28.186 1.004 3.994 2.811 3.034 351 verzonden adviezen 261 (Reg.256) 106.143 ■5.206 14.541 inlagen spaarbank 15.414 21.866 25.619 12.418 8.425 7.900 16.516 10.127 3.452 529 2.589 10.415 8.104 terugbetalingen spaarbank 14.988 20,365 4.719 11.713 4.956 8.301 4.445 2.528 285 41 28 36 inschrijvingen in Reg. R.V.B. 2 1.902 20 111 60 23 44 214 5 2 2.678 206 9.189 inschrijvingen in Reg. R.V.B. 6 22.657 7 7 7 per dag verzonden posten 61 (4- 1 fac.) 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 depêches 266 (4- 8 7 7 n 7 7 7 7 n 7 5 6 6 6 ontvangen posten 6 75 (4- 1 7 2) 6 6 7/6 6 6 5 7 6 6 6 6 depêches 240 (4- 4 6 7 6 6 7/6 6 n 6 5 7 2) Het bijkantoor Binnenhof werd geopend 13 November 1907. 123.599.615 663 ter invordering aangenomen quitantiën (Reg. 254) j Binnenhof. i Balistraat, n r n r> 3 ingeschreven getroffenen in Keg., R.V.B. 11 en het gezamenlijke aantal aan hen gedane uitkee- ringeni W8.628.62 129.031 f 23.390.67 I en 1050plakz.| beperkte Volle] dienst. 5 Xa 1 November 1906. f 56.504.85 der geheele geldeljjke verant woording

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 840