35 - 54 Bijlage III. 545 845 Hoofdkantoor Bijkantoren 713 650 47 356 Totaal BEHANDELDE TELEPHOONGESPREKKEN Balistraat Ie v. d. Boschstraat. Conradkade v. Limburg Stirumstraat Loosduinscheweg Parkstraat Prins Hendrikplein Stadhoudersplein Vaillantlaan Wittebrug Z. O. Buitensingel STATISTIEKE OPGAVE VAN HET TELEGRAAFKANTOOR IN DEZE GEMEENTE OVER 1907. Intercommunale Internationale Totaal 456 172 12 102 13 014 15 661 9 206 3 550 28 113 13 714 6 217 2 352 1 447 15 073 448 974 7 198 17 870 19 943 24 428 13 714 5 484 28 272 18177 16 583 4 161 3 049 16 124 120 449 5 768 6 929 8 767 4 508 1 934 159 4 463 10 366 1 809 1 602 1051 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. KANTOORNAAM. TOTAAL. Aantal j verzonden telegram men. Aantal ontvangen telegram men.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 841