35 Bijlage IV. OPGAVE OMTRENT DEN GEMEENTELIJKEN TELEFOON DIENST OVER HET JAAR 1907. Het geheele aantal op 31 December 1907 aangesloten tele foonnummers bedroeg 5091 tegen 4364 op 31 December 1906. Het grootste aantal verbindingen, gedurende een etmaal aan het Centraal-Bureau tot stand gebracht, bedroeg 51460, het laagste (de Zondagen niet medegerekend) 23722. Het aantal publieke telefoonstations bedroeg op 1 Januari 1907 70 en 31 December 78. Van 6 dezer stations uit kunnen ook intercommunale en internationale gesprekken worden aangevraagd. 55 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 842