35 56 Bijlage V. FAILLISSEMENTEN. 1 2 2 1 9 6 2 17 61 Door de Arrondissements-Rechtbank alhier werden in 1907 wat de gemeente ’s-Gravenhage betreft, uitgesproken 243 faillissementen. 59 werden weder opgeheven, zes vernietigd na verzet of appel. De beroepen en bedryven der in 1907 gefailleerden waren, voor zoover zulks was na te gaan: 2 1 1 1 6 5 2 1 1 5 9 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 4 4 18 1 3 1 1 1 1 1 7 6 1 1 3 1 1 7 1 2 19 Aannemer Aardappelhandelaren Architect Banketbakker Barbier Behangers Bierhuishouders Bloemisten Boekdrukker Boekhandelaar Bouwkundigen Bouwondernemers Brooddepöthouder Commissionairs in effecten Dameskleedermakers Drogist Expediteur Fotograaf Groentenkooplieden Grossier Grossier in koloniale waren Grossier in suikerwerken Grutter Handelaar in bouwmate rialen Handelaar in modeartikelen 1 Handelsagenten Handelsreizigers Horlogemaker Huisschilders Kleermakers Koffiehuishouders Kooplieden Koperslager Kruideniers Kuiper Landbouwer Loodgieter Meubelmaker Mineraalwaterfabrikant Naaml. Vennootschappen. Pensionhouders Restauratiehouder Rijtuigmaker Rijwielhandelaars Schoenmaker Stucadoor Timmerlieden Vischhandelaar Vleeschhouwers Winkeliers Winkeliers in Geldersche waren3 Winkeliers in manufacturen 3 Winkeliers in sigaren Zadelmakers Verschillende andere beroepen Zonder beroep. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Aantal. 1 Aantal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 843