1 i 36 I 4 Aanwinsten en Verliezen. Aan het personeel werd, als gewoonlijk, 12 dagen verlof gegeven, met behoud van loon en vervanging ten koste van het Museumbovendien, aan den bediende Slootweg, wegens ziekte, aan den concierge met het oog op de ziekte en het overlijden zijner echtgenoote. Als vervanger deed dienst W. F. C. Greebeop voorstel van den Directeur werd besloten de belooning voor de vervanging te verhoogen en met in gang van 1 Januari 1908 te brengen van f 1.50 voor 1 dag en f 2.50 voor 1 dag en 1 nacht dienst, op respectievelijk f 2.en f 3. b. In bruikleen werd ontvangen'. Van het Genootschap Noor they. Portret van wijlen Z K. H. Prins Willem (Nikolaas, Alexander Frederik Karei Hendrik) van Oranje, (1840-1879), door N. Pieneman. 1855. Doek, hoog 1.37 M., figuur hoog 1.17 M. Wijlen Z. K. H. bezocht van 1851 1854 de School Noorthey het portret werd door Koning ‘Willem III geschonken aan bovengenoemd Genootschap. c. Aangekocht „De tol aandenScheveningschen Weg”, (gezien naar de stad) door C. J. Behr. Doek, hoog 0.29'/2 M-, breed 0.41 M. Veiling Roos en Co. 5 Maart 1907. „Portret van den kunstschilder D. A. C. Artz”. door Matthijs Maris. Doek, hoog 0.42 M., breed 0.27 M., figuur hoog 033 M. Veiling Kunsthandel Artz. Roos en Co. „Bosch wachters woning”, door J. J. v. d. Sande Bak huizen. Paneel, hoog 0.21 M., breed 0.28 M. Portret van den kunstschilder S. L. Verveer, door Otterbeek (geschilderd kort na Verveer’s overlijden). Doek, hoog 0.85 M., breed 0.69 M., figuur hoog 0.73 M. A. Verzameling Schilderijen. a. Ten geschenke werd ontvangen: Van de Vereeniging tot het oprichten van een Museum van Moderne Kunst. Reiger; door Jan van Essen. Doek, hoog 0.82 M., breed 1.06 M. Verzamelplaats voor de Jacht, door C. Schermer. Doek, hoog 0.53 M., breed 0.60 M. Bloemenmarkt, door M. van der Maarel. Doek, hoog 0.42 M., breed 1 M. VERSLAG GEMEENTEMCSETM. =9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 847