r i I I r 36 - 6 jl te i h IS Van den Uitgever J. B. J. K er ling, alhier: De Vij verberg en het Binnenhof in 1586. Licht druk naar de 12e prent der serie betreffende de inhaling van den Graaf van Leicester in Den Haag, 6 Januari 1586. Van den Directeur van het Gemeentemuseum alhier: Christiaan Huygens, gehuldigd op 16 Juni 1907.Alle bescheiden betreffende deze huldebetooging (zie blz. 10). Van Graaf H. de G érard-Ricard te Marseille: „La croix de Jerusalem”, Brochure door den Schen ker. (Het onderwerp houdt verband met het wapen der Sint Sebastiaens Schutterij alhier). Van den heer W. J. Spruyt Mzn. te Rotterdam: Feest bij P. M. van Cleef Jzn., op Koppermaandag 13 Januari 1845. Een Koppergroet van P. E. van Staden en Zn., 11 Januari 1858. Souvenir aan de voltooiing van het Gebouw der Louisa Stichting 1888. Proeven van zetwerk. Van den heer C. von Schloezer, voormalig Gezant van het Duitsche Rijk, alhier: „Das Schuylenburgsche Haus”, Brochure met af beeldingen. Lichtdrukken. Van den Uitgever Tony Szirmaï te Parijs: (Grav. Art.). Afbeelding der „Medaille de la Commission de la Conférence internationale”. Lithographie. Van den heer J. F. Eekhoff, alhier: Programma’s van het Voorjaarsfeest in den Dierentuin. Tentoonstelling „Vrede door Recht”. Heil onze Koningin. Vlugschrift. Verschillende Jaarverslagen betreffende Archief, Musea, Bibliotheken, enz. Afgestaan door den Gemeentearchivaris uit het door hem overgenomen Archief van het Genootschap „Kunstliefde spaart geen vlijt”: Hendrick van der Burg, Secretaris van voornoemd Genootschap, pastel, gemerkt: Bolomey, ad del 1781; met gedicht van H. Riemsnijder. Aangekocht. Moord aan Jan van Wely, 1 Mei 1616, met afbeelding van het Hof in ’s-Gravenhaage, de aschput en de portretten der moordenaars. Ets van Esaias van der Velde naar W. Buytenwech. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 849