36 7 Portretten Willem Carel Hendrik Friso; gravure door Balechou, naar Aved. Willem IV, Prins van Oranje; gravure door 0. F. Fritsch, met adres van J. Crajenschot. Koning Willem II, als Prins van Oranje; gravure door F. Lignon, naar Odevaere, Paris, 1816. Prins Willem Alexander, Broeder van Koning Willem III. In jachtkleeding, litographie, op chineesch papier, do’or J. D. Steuerwald, naar eene daguerrotype. H. M. Koningin Wilhelmina, als Kroonprinses der Neder landen. Lithographic. H. A. M. Roelants, Schiedam. H. M. de Koningin. Verschillende portretten in een bundel. Constantijn Huygens; gravure naar A. Hanneman, door J. Suyderhoef. (N.B. de veilingscatalogus vermeldt dat het portret vroeger was toegeschreven aan L. Vorsterman, van der Keilen schrift het toe aan Suyderhoef. Het portret komt voor in Huygens „Momenta desultoria 1655”. Zie Huygens- Tentoonstelling-catalogus N°. 92. Volgens H. Hijmans echter door Luc. Vorsterman.) Professor Julius a Beyma. (15391598); gravure door J. Suyderhoef, met adres van C. Fontanus. Cornelis de Visscher, graveur, 16291658; gravure door B. Audran, naar zelfportret, met adres van Huguier te Parijs. R ij s w ij k s ij n K e r k. Teekening uit het begin der 19e Eeuw. Saul Levi, Rabbijn te ’s-Gravenhage; gravure door A. J. Polack. De Roomsch Katholieke Kerk aan de Rubens straat, 1894; met lichtdrukken en bijschrift van J. W. H. Berden. Het Departement van Koloniën, Lithographieën be- hoorende bij het bestek, ingezonden 11 februari 1859, no. 35, door W. N. Rose. De Vischmarkt te ’s-Gravenhage, Lithographic. „1813 November 30”. Aanbieding van de Sleutels (der Stad) door de Regeering aan Z. K. H. den Prins van Oranje. Gekleurde prent. „1814 Januari 10”. Inhaaling van Hare Koninklijke Hooghejrt (de Prinses Weduwe van Willem V) en de V Telgen”. Het Paleis van Weilburg, gekl. prent met adres van J. D. Hartogs te Rotterdam. Boekwerken, reclamekaarten en losse num mers van dagbladen, waarin afgebeeld gebouwen, portretten enz. Voorstel tot aankoop van het Hotel de la Promenade. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 850