36 8 - i- P f door Mr. A. E. H. Goekoop, alhier: Het huis Rustenburg aan den Scheveningschen Weg. door den heer K. Roelants, te Katwijk aan Zee: 4 afbeeldingen van De kleine Bagynestraat en het Elsemoerstraatje, dd. 27 April 1907. Wijziging der grens tusschen ’s-Gravenhage en Voorburg. ’s-Gravenhage in de toekomst. Eindstation van de Hollandsche Electrische Spoorweg-Maat- schappij. 2 ontwerpen voor den bouw van het Vredespaleis. „L’assiette au beurre”, depuis La Haye. Avondfeest door het Gemeentebestuur aangeboden aan afgevaardigden ter Vredesconferentie. Pulchri Studio (Eigen Haard aflevering 5). Catalogus der Eeretentoonstelling van wijlen W. Roelofs in Pulchri Studio. Tentoonstelling der ’s Gravenhaagsche Vereeniging voor Rijwielen- en Automobielenindustrie. Plattegrond. De Eerste Kamer der Staten-Generaal in vergadering. Herdenking van Bilderdijk, Rembrandt, de Ruyter. Overdracht van het huis van L. v. Meerten te Delft. Kalender van „De Opmerker”. Badhuis der Nederlandsche Vereeniging voor Volks- en Schoolbaden. Bestek en voorwaarden voor het verbouwen van het Gebouw der Provinciale Griffie, enz. Portretten, o.a. E. C. Baron Sweerts de Landas Wyborgh; Burgemeester van ’s-Gravenhage. Mr. H. Goeman Borgesius. Generaal- Majoor Ridder van Rappard, Minister van Oorlog. Thérèse Schwartze. Michiel Adriaanz. de Ruijter. Photographiën: Ten geschenke gegeven. door den heer C. H. Peters, alhier: De groote zaal op het Binnenhof, naar de schilderij Catalogus N°. 18. Watertournooi in den Hofvijver, (Leicester). door den heer C. F. Roos, te Amsterdam: De Scheveningsche Tol, naar de schilderij van C. J. Behr, (Zie blz. 4). Zinnebeeldige voorstelling, naar de schilderij van v. d. Venne. VETSLAG GEMEENTEMUSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 851