36 9 Van wege het Gemeentebestuur: Aangekocht. Het voormalig hotel door den heer Anton Lotz, alhier: De Grafsteenen van Constant ij n en Christiaan Huygens in de Groote Kerk, op 4 September 1896Krans- legging door de Vereeniging Die Haghe. Usdammen te Scheveningen. Photie Hermann Delft. Blok huisjes aan den Hoogen Wal en de Zeestraat. Scheveningsche Bosch je s; achter Hotel de la Prome nade. 7 afbeeldingen Groote Halstraat. Het koffiehuis de Gouden Kroon en omgeving. Dagelijksche Groenmarkt. Stadhuis en voormalig winkelhuis firma Schröder. Drie Hoekjes. Banketbakkerij firma Stofberg. Stadsgezichten: Groote Halstraat en Drie Hoekjes, met de banket bakkerij firma Stofberg. Groote Halstraat, De Gouden Kroon, het Gouden Hoofd enz. Het Sint-Nicolaas Gasthuis en Z. O. zijde der Drie door Chudleigh Brothers te Londen Molen, naar de schilderij van Gabriël. door het Stadsmuseum te Riga: Portret van Raden Saleh, naar de schilderij van C. J. Behr in 1841. (Zie catalogus Gem. Mus. n°. 327 en het Bulletin van den Oudheidkundigen Bond. (8e jaargang N°. 1). Idem. Hoekjes. Dagelijksche Groenmarkt. Toelast. Kalvermarkt. Het voormalig hotel Maréchal de Turenne. Scheveningsche Weg. Paleis Rustenburg en Huy- genspoort. Het Huis ten Bosch. 5 prentbriefkaarten. Idem. Standbeeld van Frederik Hendrik. Apothéose van Prins Willem I, naar Rubens. Prins Maurits in 1618, naar eene gravure. Prins Maurits, als Ridder der orde van de Kouseband, naar eene prent. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 852