36 11 De Commissie voornoemd: ’s-Gravenhage, Maart 1908. J. M. Boüscholte, Secretaris. W. J. Snouck Hurgronje, Loco- Voorzitter. als bij werkzaamheden van loodgieters en ververs te duchten tegen diefstal, door hechte bevestiging van schilderijen enz. Het komt ons wenschelijk voor, dat het Museumgebouw worde verbonden met het gemeentelijk telephoonnet om ingeval van noodzakelijkheid dan vereischte hulp te kunnen inroepen. Ook in andere omstandigheden is reeds gebleken, dat de belangen van het Museum zouden zijn gebaat met eene telephonische verbinding. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 854