By lage 37 VERSLAG omtrent de Brandweer der Gemeente ’s-Gravenhage over het jaar 1907. Van 1 Januari tot en met 31 December hadden plaats: 58 schoorsteenbranden, 134 kleine binnenbranden, 16 zware binnenbranden, 15 uitslaande branden, 33 buitengewone branden. te zamen 256 branden. Bovendien waren er nog 174 brand- geruchten, waaronder begrepen zijn 118 alarmeeringen, welke noodeloos uit baldadigheid door middel van brandschellen plaats hadden. In het geheel werd dus de brandweer dit jaar 430 maal opgeroepen. Bij de 256 branden is 39 maal gebruik gemaakt van buiten brandkranen, 2 maal van binnenbrandkranen en 2 maal van handbrandspuiten, zoodat dus 83 pCt. der branden ge- bluscht zijn'met kleine middelen. Uit staat G blijkt, dat 29 branden zijn ontstaan tengevolge van het gebruik van petroleum, d. i., de schoorsteenbranden en buitengewone branden (straatbranden enz) niet mede- gerekend, ruim 17 pCt. van het geheele aantal branden. Telt men bij de berekening van dat percentage de 48 branden (schoorsteenbranden en buitengewone branden weder uitgezonderd), waarvan de oorzaak onbekend is gebleven en vermoedelijk ook meerdere aan het gebruik van petroleum te wijten zijn, niet mede, dan stijgt het tot bijna 25 pCt. Zesmaal werd dit jaar de brandweer opgeroepen voor brand in Rijksgebouwen, n.l. 2 maal voor uitslaande branden in de Alexanderkazerne, 2 maal voor kleine binnenbranden in een conciërgewoning respectievelijk van perceel Korte Vijver berg 3 (Bureau van den Industrieelen Eigendom) en Lange Houtstraat 11 (Pensioenraad) en 2 maal voor schoorsteen branden, respectievelijk in het Ministerie van Koloniën en in perceel Lange Houtstraat 36 (Landbouw). Viermaal werd hulp verleend bij brand van Gemeente- eigendommen, n.l. 2 maal voor buitenbranden en éénmaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 855