37 1 3 Bij de opruimings- en nablusschingsarbeid, welke nog tot ’s middags 4 uur een groot gedeelte van het brandweer personeel in beslag nam, werden verschillende flesschen, geheel of gedeeltelijk gevuld met eene naar benzine of petro leum riekende vloeistof, tusschen de restanten van het stroo gevonden. Behalve bij bovengenoemde branden had de brandweer nog een moeielijke en gevaarlijke taak bij het ongeluk, het welk in den namiddag van 21 Augustus plaats had op een terrein van Zorgvliet. Daar ter plaatse was bij de afbrekings- werkzaamheden een uit cement-ijzer vervaardigde koepel plotseling ingestort en waren 3 werklieden onder de neer vallende massa beklemd geraakt. Aan de brandweer, hierbij te hulp geroepen, mocht het na inspannenden arbeid geluk ken twee hunner, hoewel zwaar gewond, nog levend onder de puinhopen uit te halen. Het derde slachtoffer, dat reeds bij aankomst der brandweer geen teekenen van leven meer gaf, Bleek dan ook na bevrijding reeds bezweken te zijn. De tijd, benoodigd vóór dat de eerste hulp na ontvangst der brandmelding bij den brand aanwezig was, heeft dit jaar voor ’s-Gravenhage nagenoeg 7 minuten, voor Scheveningen 6 minuten bedragen. Voor dicht bij kazerne of posten gelegen wijken is dit tijdsverloop korter, voor de verder afgelegen wijken soms aanzienlijk langer. VERSLAG BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 857