i 85 11 de zinken afdekking van de nok der school werd vernieuwd, de speelplaats werd bestraat, de gasverlich ting in een benedenlokaal en in twee bovenlokalen uit gebreid, in elk met 2 I lichten. de houten hoofdtrap werd vervangen door eene van gewapend beton, de waterleiding op eenige privaten werd verbeterd. de waterleiding op de privaten en urinoirs werd ver beterd. vlechtdraadramen werden vóór de benedenramen in den voorgevel aangebracht. eene brandstoffenbergplaats werd op de speelplaats gebouwd: tot bergplaats van tuinspeelgoed werd het voormalige brandspuithuis aan de Bakkersstraat in gericht. gasverlichting werd aangebracht (3 I lichten in elk der 8 lokalen en 5 lichten in de schoolgang) en een houten schering over de breedte van de speelplaats gesteld. in 3 lokalen werd een bordstelling voor 4 leerborden gemaakt. een doorgang werd gemaakt in den muur tusschen de speelplaats en het terrein achter de hulplokalen, de portiersloge werd uit de vestibule verwijderd. School aan de Atjehstraat, School aan de Van Merlenstraat, School aan de Van Swindenstraat, School aan de Neptunusstraat, I Bewaarschool aan den Noordwal. Hulpschool aan de Teniersstraat, Hoogere Burgerschool aan het Bleijenburg, Hulp- Hoogere Burgerschool aan het Westeinde Coude Gymnasium),

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 85