I i I i i li U 37 I |l 5 Ui I? i 75 |1 1 7 4 3 31 35 27 19 35 i I n 3 9 D. Staat aangevende in welke wijk der Gemeente de branden hebben plaats gehad in het jaar 1907. 9 16 6 1 6 •s 5 32 58 134 16 15 5 16 2 I 1 3 4 12 1 1 1 Schoorsteenbranden Kleine binnenbranden Zware binnenbranden. Uitslaande branden Buitengewone branden Totaal 7 j 21 4 F Staat aangevende het aantal malen dat en waarvoor iedere kazerne of post in 1907 is uitgerukt. I 149 i •g il 2Ï 8 16 1 ~5 I - 2 ,.i 8 15 3 I 2 11 I 33 39 n. I in. E. Gebezigde bluschmiddelen gedurende het jaar 1907. 58 I 134 1 I - VERSLAG BRANDWEER. W IJ K. I. IV. V. 3 60 10 256 BLU8CHMIDDELEN. 11!» 25 1 i 6 58 134 16 33 45 19 174 16 33 i 1 1 6 1 1 2 14 11 i 2 15 5 8 Binnen branden. 2 1 10 16 i i 2 5 3 1 1 1 1 1 15 To taal. 11 2 3 33 3 11 2 107 o 11 13 Binnen branden. g fc s: 33 3 u 2 151 1 6 VI. VII. I VIII. 2 16 1 2 11 4 1 1 1 1 256 O s a I Kazerne Prinsestraat* en post Daguerrestraat. p on post Scheveningen tost Daguerrestraat Scheveningen kazerne Prinsestr. Post Schev. en Daguerrestr met ramoneur. met stootijzers. i met ramoneur en stootyzers. met ramoneur en emmers water. i kleine middelenemmers, dweilen,zand, dekens,zout,enz. dicht zetten der schuif. kleine gummislang op huisleiding. 7 kleine gummislang op huisleiding en emmers water. 1 een straal binnenbrandkraan. een straal binnenbrandkraan en zand. een straal waterleiding. een straal waterleiding en kl. gummislang op huisleiding. twee stralen handbrandspuit. i twee stralen waterleiding. j drie stralen waterleiding. vier stralen waterleiding. i vyf stralen waterleiding en een straal v.d.stoombrandsp. vyf idem en twee stralen v. d. stoombrandspuit acht stralen waterleiding. zes idem en zes stralen v. d. stoombrandspuit. s43 I 341 8 5 31 43 2 430 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 861