Il I i I* 37 i - - F h o 8 G. Staat van de oorzaken der branden in het jaar 1907. OORZAKEN. 12 I 13 1 13 1 2 1 12 28 2 12 9 1 1 16 15 33 1 1 28 23 8 10 8 8 Hieruit blijkt, dat is uitgerukt door: Kazerne Prinsestraat Post Daguerrestraat Post Scheveningen 1 I 1 8 1 1 62 8 4 1 1 15 1 356 maal. 41 48 g 3 u: 2 39 5 13 1 23 - I io I 13 i i 8 I 58 134 1 i - 16 1 -ij 1 1 VERSLAG BRANDWEER. n "3 1 6 I 2 i 256 Het te dicht plaatsen van een vuurscherm bjj een kachel. 10 2 i Binnen- -■ I Onbekend. Onvoorzichtig drogen van beddengoed, kleeren. matten, enz. Gasontploffing. Spelen van kinderen met lucifers, brandend papier, enz. Fel stoken. Slechte bouw van schoorsteen, rookgeleiding, ver warmingstoestel. 5 In brand geraken van gum mi gasslang. Onvoorzichtig omgaan met vuur, licht, naphta. Onvoorzichtig wegwerpen van lucifers. Het in brand geraken van roet op de schoorsteenplaat. 39 Vuile schoorsteen. 1 Het onvoldoend doven van cokes. 6 Slechte plaatsing van een gascomfoor, gaspit, fornuis, enz. Baldadigheid van jongens. Het vallen van vuur uit een kachel. Niet brandvrij plaatsen van een haard, koffieroost toestel. 1 Gooien met een brandende petroleumlamp. Omvallen of in brand geraken van een petroleum- i toestel, petroleumkachel, spirituslichtje, lamp, enz. In brand geraken van een pan of ketel met vet, bars. was, terpentijn, teer, enz. Zelfontbranding. Ontploffing in een kachel. Kortsluiting in een electrische motor. 1 i Verouderde constructie van een gaslantaarn. 1 branden, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 862