37 10 Paarden. 24.- 1000 1000 31.40 85.- 1000 HL. <-56 Kleeding. Wapens en Nachtleger. Gebouwen. neel de eerste hulp verleend aan particulieren bij verwon dingen tengevolge van brand. Een der hoofdbrandwachten bleef belast met het toezicht op de bluschmiddelen in de Rijks- en Gemeentegebouwen. De in het Centraal-Station bestaande gas-alarmverlichting, welke door middel van electriciteit ontstoken werd, is ver vangen geworden door eene electrische alarm-verlichting. 73.— 6.70 HL. De gezondheidstoestand der paarden was zeer gunstig, slechts enkele dagen was één der paarden buiten dienst. Bij aanbesteding werd geleverd De leveranciers van kleeding voldeden aan hunne ver plichting. Op 31 December waren in het magazijn voorradig: 102 werkkielen. 204 werkbroeken. 121 beddezakken. 135 overtrekken voor hoofdkussens. 78 wollen dekens. 162 beddelakens. 17 gordels. 16 bijlen. 33 reddingslynen. van 1 Januari tot en met 30 September: hooi door J. Vermeulen Zn. te Waspik a f 38.44 p. 1000 KG. „24.- 1000 stroo door J. D. Geurts te Opheusden haver door Johs. Blonk Co., te 's-Gravenhage boonen door idem te idem van 30 September tot en met 31 December: hooi door G. van Heijningen te’s-Gra venhage stroo door J. D. Geurts te Opheusden haver door C. V. v. Straaten te’s-Gra- venhage boonen door H. J. van Konijnenburg te Groningen a f 37.— p. 1000 KG. 31.40 1000 VERSLAG BRANDWEER. n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 864