37 13 I Het aantal publieke buitenbrandschellen werd met twee vermeerderd, welke geplaatst werden op het Paul-Kruger- plein en op het Copernicusplein. Verplaatst werd de brandschel in de Regentesselaan naar de Beeklaan voor perceel no. 194 en de.brandschel Watering- sche straat naar de Rozenburgstraat tegen den zijgevel van perceel ’s-Gravezandelaan no. 196. Alle brandschellen van kring Scheveningen werden ver vangen door een nieuw type van buitenbrandschellen, welke ingericht zijn om daarop mettertijd eene veiligheidsschake- ling toe te passen. De lengte van het telegraafnet bedraagt: 65533 M. kabel ondergronds. 3010 draad bovengronds. Totaal 68543 M. In gebruik zijn 86 publieke buitenbrandschellen. 1 binnenbrandschel. 2 particuliere buitenbrandschellen. 17 binnen 10 binnenbrandschellen in Gemeentegebouwen. 35 Rijksgebouwen. 5 secundaire binnenbrandschellen (waarvan 4 stuks verbonden met tertiaire brandschellen, resp. in Koninklijk Paleis 3, Koninklijke stallen 2, Schouw burg 2 en Circus 1). 161 Meidinger ballon-elementen. 58 Leclanché-elementen. 10 wisselstroomwekkers. 40 gelijkstroomwekkers. 16 Morse-schrijftoestellen. 3 Magneet-inductoren. De Commandant der Brandweer, E. G. WICHERS. ’s-Gravenhage, 17 Februari 1907. VERSLAG BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 867