38 2 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOOX. A A N M E L DING E N M A A N D. Totaal. Gein. part. 1 2 1 982 9 21 1 1013 Totaal 1904. 1905. 1907. MAANDEN. 1903. 1906. I 1003 Totaal 256 676 832 926 3 1 1 1 1 1 Geni. posten. 57 66 64 59 57 61 46 41 44 69 43 69 95 74 96 111 90 86 59 53 63 68 77 54 65 58 89 97 72 53 60 59 47 87 69 76 103 87 114 120 87 83 66 69 69 69 64 82 42 28 43 49 48 46 3 1 1 1 1 102 87 114 117 86 83 66 68 67 69 63 81 102 84 113 116 85 82 66 66 67 67 60 74 Januari. Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October. November December 2 3 voor particuliere lijnen tusschen Onderstaande staat geeft een overzicht van het aantal aan meldingen voor aansluiting op het centraal-bureau over de jaren 1903 tot en met 1907, terwijl op Bijlage I het verloop dezer aanmeldingen graphisch is voorgesteld, Januari. Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October. November December voor aansluiting van part. vivui. v. I perceelen. posten, perceelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 869