86 een groep privaten werd verbeterd en 4 fonteinbakken met aan- en afvoerleidingen, benevens een lichtraam in het portaal bij deze privaten gemaakt: in 2 lokalen werden de geteerde lambrizeeringen afgebikt en met cement bepleisterd. in de veranda’s op de speelplaats werden 6 fontein bakken met aan- en afvoerleidingen gemaakt. een 2e zandbak werd gemaakt op de speelplaats, de waterleiding op de privaten en urinoirs werd verbeterd, een muur werd gebouwd langs de Z.W. en Z.O.zijde van de speelplaats, de ezels voorde schoolborden werden vervangen door regelwerken met schuifbare raamwerken. de houten brandstoffenbergplaats is door eene grootere van steen vervangen, de ventilatie in één der leer- lokalen werd verbeterd door het aanbrengen van een lichtraam met kiepraam, voorts werden in de woning 2 slaapkamers op den zolder gemaakt, gasleiding aan gelegd, de ventilatie van het privaat door het aanbrengen van een luchtkoker verbeterd en een schoorsteen buiten- daks vernieuwd. Academie van Beeldende Kunsten, een schoorsteen werd gemaakt in lokaal 24 en een ventilatiekoker in de kap van dit lokaal, 2 gootsteenen met ondermetseling in de benedengangen werden door kolken met roosters vervangen: een tapkraan met gootsteenbak werden in lokaal 9 aangebracht en het privaat onder de trap in het nieuwe gedeelte werd verbeterd. het privaat van den Directeur werd verbeterd. Het verrichten van de jaarlijksche schoonmaak in de Gemeentescholen en -gebouwen en het herstellen van gebroken glasruiten in deze gebouwen te’s-Graven- hage werd dit jaar in eigen beheer uitgevoerd. Bewaarschool aan de Nieuwe Schoolstraat, Bewaarschool aan de Hekkelaan, Bewaarschool aan de Duinstraat, Bewaarschool aan de Badhuisstraat, Koninklijk Conservatorium voor muziek,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 86