87 f Ook was dit het geval met de kleine, dagelijks voor komende onderhouds- en vernieu wings werken aan de gebouwen, zoowel aan die, behoorende tot deze rubriek, als die. behoorende tot rubriek A, en aan de scholen, voor zoover deze gebouwen en scholen niet onder Scheveningen behooren. Overigens werd alles openbaar aanbesteed. De uitgaven voor de werken bedoeld onder letter a sub B bedragen voor verschillende gebouwen schoolgebouwen Te zamen 297.531,76’ 840.518,88’ f 1.138.050,65 De voor die werken gehouden openbare en onder- handsche aanbestedingen werden gegund als volgt: het verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan verschillende Gemeentegebouwen en -scholen te ’s-Gravenhage aan II. van Oortmerssen alhier, voor 1' 8895,— het onderhoud, de schoonmaak, enz. van- en het verrichten van verschillende vernieuwingen aan Gemeentescholen te Scheveningen aan 0. v. Leeuwen alhier, voor f 13.200, het onderhouden van de kachels in de verschillende Gemeentescholen en -gebouwen in 9 perceelen 8 perceelen aan W. C. J. v. d. Meijden alhier, voor te zamen f 5800,- - 1 perceel aan C. P. Mevs Lzn. te Scheveningen, voor f 1250,— het leveren van gegoten ijzeren kachels met kachel- mantels van plaatijzer, ten behoeve van Gemeente scholen aan G. Brummelkamp te Leiden, voor f 2197, het leveren van meubelen voor eenige Gemeente scholen aan K. L. A. Weimar alhier, voor f4131, het verrichten van buiten- en binnenverfwerken aan verschillende Gemeentescholen en -gebouwen aan H. Schild en. Zn. alhier, voor f21.050, het bouwen van eene school aan de Woimaransstraat (straat 49 van het bouwplan „Engelenburg”) aan Z. Gelens en J. v. d. Wal, voor f 76600, het bouwen van eene Hoogere Burgerschool aan de Waldeck-Pyrmontkade aan de firma J. v. d. Elshout Gzn., voor f 225.830,— 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 87