38 3 A A NSLUITINGE N. M A A N 1). 975 248 727 Totaal 27 15 zoodat op 31 December 1907 nog in behandeling bleven 1003 1030 986 44 Januari Februari .Maart April Mei Juni Juli Augustus September- October November- December De toename van het aantal aansluitingen is niet altijd in overeenstemming met het aantal aanmeldingen daarvoor, aangezien de nieuwe aansluitingen eerst naar korter of langer' tijdsverloop tot stand komen, op sommige aanmeldingen wordt teruggekomen, of, omdat telkens bestaande aansluitingen komen te vervallen, alsook omdat er nu en dan dienstaan- sluitingen moeten gemaakt of opgeheven worden. Uit het volgend staatje blijkt het aantal aansluitingen in elke maand tot stand gebracht en opgeheven, alsmede de toename, die een gevolg daarvan is. 99 70 102 57 35 140 122 83 67 71 66 72 58 55 95 29 3 125 89 61 53 58 45 56 32 15 28 32 15 33 22 14 13 21 16 Hiervan werden in den loop van het jaar tot standgebracht 975 4971 Vervielen door intrekking der aanvragen Van de vóór 1 Januari 1907 ontvangen aanvragen om aan sluiting waren op 1 Januari nog in behandeling Gedurende 1907 meldden zich, als hierboven is ver meld nieuwe geabonneerden op het Centraal-bureau aan Totaal. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Toename. Tot stand I gebracht. 1 Opgeheven. 1) 2 trunklynen en 2 intercommunale lijnen waren niet onder de aanmeldingen opgenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 870