38 1 4 1906. 1904. 1905. 1907. r J 659 727 Totaal 781 Het aantal 50 61 59 52 54 47 67 48 58 58 76 29 Januari. Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 62 87 56 59 97 80 78 44 57 57 61 43 58 55 95 29 3 125 89 61 53 58 45 56 43 95 35 45 50 45 39 61 39 35 64 58 56 34 31 46 52 40 op 31 December 1907 aangesloten telephoon- nummers bedroeg 5091 tegen 4364 op 31 December 1906, zoodat de vermeerdering 727 bedroeg. Onder de op 1 Januari en 31 December 1907 op het Centraal- bureau aangesloten telephoonnummers waren begrepen Het aantal tot stand gebrachte en opgeheven aansluitingen bedroeg resp. 99 en 131 meer dan in 1905 en resp. 4 en 58 meer dan in 1906. De zuivere toename van het aantal aansluitingen bedroeg 54 minder dan in het voorgaande jaar. Bijlage II geeft een graphisch overzicht van het aantal tot stand gebrachte en opgeheven aansluitingen over de jaren 1903 tot en met 1907, alsmede van de zuivere toename gedurende die jaren. Het hieronder volgend staatje geeft een overzicht van de toename van het aantal aangeslotenen gedurende die jaren. MAANDEN. 1903. I VERST,AR DER PEMEENTE-TELEPHOON. 555 313 31 December. A A x\’ S LU 1 T 1 N G E N. 1 Januari. 5091 Totaal 4364 3 5 24 7 400K 120 17 64 17 V9 8 6 20 4CW KW 17 72 16 115 Gemeenteposten Dienstaansluitingen Publieke stations Ingevolge de artt. 8 en 11 der Rijks vergunning Rijksposten Correspondentie! ij nen naar Rijkstelegraafkan- toor Oproeplijnen interlocaal verkeer Interlocale lynen Trunklijnen naar Voorburg Gewone aansluitingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 871