38 3o. Particuliere lijnen en verdere nevenzaken. 1 Januari. T U S S C II E N. 1 Dec. i Particuliere perceelen 70 63 Gemeenteposten 8 Rijksposten 2 Totaal 78 waarvan 45 tusschen particuliere perceelen en 1 tusschen Lijnen tusschen hulpbureel Voorburg— Rijkstelephoonkantoor te ’s-Gravenhage Er werden tusschen particuliere perceelen 5 nieuwe lijnen en tusschen Gemeenteposten 1 nieuwe lijn aangelegd, tegen resp. 8 en 1 in het voorgaande jaar. Bovendien werd tusschen Rijksperceelen 1 nieuwe lijn aangelegd. Door het vervallen van 12 lijnen tusschen particuliere per ceelen en 3 lijnen tusschen Rijksperceelen verminderde het aantal particuliere lijnen met 15. Terwijl in het vorige jaar nog een vermeerdering met 1 was te constateeren, bleek thans het aantal particuliere lijnen met 8 verminderd te zijn. Deze vermindering, die voor een deel haar oorzaak vindt in een minder aantal nieuwe lijnen en voor een ander deel in het vervallen van een grooter aantal lijnen dan in het voorgaande jaar, is in niet geringe mate toe te schryven aan het feit, dat de aanvragers voor die lijnen er meestal toe overgaan een aansluiting op het Centraal-bureau te nemen, wanneer het abonnement hiervoor goedkooper is. Het aantal particuliere lijnen was verdeeld als volgt: Gemeenteposten door verbinding met een aansluiting op het Centraal-bureau aan het algemeen telephoonverkeer konden deelnemen. De volgende abonnementen voor nevenzaken waren op 31 December gesloten: 86 5 VERSLAG DER GEMEEXTE-TELEPHOON. 7 5 o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 872