itilsè dill Will ill t 38 M O ifil p Is I si si s 3. 6 I 4 2 4 gf I f -4jl l 6 AANSLUITINGEN. 62 4 I - 55 ■2 8 2 VERPLAATSINGEN. Maand. 12 2 8 9 14 15; 13 71 65 128!142 198 248 38, 40 27 135 172 236 280 362 Totaal. 51 37 127 99 2 2 5 3 4 6' 10 4 7 903 97 56 21! 21 2 2 8 4 2 2 2 9 10 4 10 9 21 Jan. Febr. Maart, April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 7 9 9 3 8 4 5 3 2 10; 9 4 7 1 9 2 1 5 2 5 3; 58| 41 Het aantal in behandeling zijnde verplaatsingen en ver huizingen bedroeg op 31 December resp. 6 en 6. 4 8 2 11 4 7 3 9781520 I 121 I 103 2' 3: 4 6 2 2 1 4 51 c c - I Algemecne Kijksposteu Gemeentcposten Totaal Op 31 Dec. ’06 waren deze getallen: zoodat er een vermeerde ring plaats vond van Op 31 December waren nog 18 aanvragen voor nevenzaken in behandeling. Op 31 December van het voorgaande jaar bedroeg dit aantal 10. 4". Verplaatsingen. Het hieronder volgend staatje geeft een overzicht van het aantal verplaatsingen van telephoontoestellen, extra-schellen, omschakelaars, leidingen, enz., waardoor wijziging in den huisaanleg werd gebracht alsmede het aantal verhuizingen in het afgeloopen jaar en in de drie daaraan voorafgaande jaren. 12 21 12! 10 30 21 25 27 43 43 73 35 45 58 1 14 3 19 23 27 1 16 13 20 11 2 5 2; 3 i 7 14 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 23 8 15: 12 21 21 25 16 36! 42 2 10 10 15 15 20 Inve“e N,U11vertrek.ndPr TUdeliJkc. Verhuizingen. 11904 1905 1906 1 907 1904 4905 190649074904.1905 1906 19074904 1906 1906 1907 1202'1608,1056) 60S 67s! 2341 95ol 63! 4 9401363. 838 499. 529 182; 615; 262 245 21S’ 109; 149] 52' 335? 8i I 16 3 14 4 12 3 8 29 4 16 37 14 7 12 11 Hl 4 11! 12 17 7 12 15: 20: 26; 9 13 22 7 17 20 27 10 6 10 19: 21 4 13 13 22! 26 4 8 9 9 13 6 13 15 13 15 4 9 5 15 23 5| 13 10 22 14 9| 16 16 17 19 382 640 217 933 lil 121 9 27 5 8!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 873