38 9 I 17 I 6°. Kabelnet. ^16 brengen I De volgende staat geeft een overzicht van het aantal be zette en vrije dubbeldraden op 1 Januari en 31 December 1907. 224 224 224 168 224 224 168 168 168 224 168 91 I 168 224 168 224 168 224 102 224 315 190 190 181 127 195 188 142 142 153 190 175 147 56 127 169 143 154 141 173 92 190 283 17+ 197 195 181 120 183 I 187 132 I 122 I 129 215 176 140 I 59 I 145 151 162 135 i 167 95 198 277 2 •J I 3 4 5 6 7 8 I 11 i 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 I 224 34 224 43 41 29 36 26 26 15 34 49 21 35 41 168 55 224 25 70 27 51 10 34 32 n+ Het aantal stopcontacten voor werk- of looplampen werd op de Sein- en Splitsingzaal vermeerderd met te zamen 7 stuks. De electrische motoren tot het drijven der ventilatoren, welke ook door draaistroom-motoren moesten vervangen worden, werden weggenomen en de leiding gewijzigd, terwijl nog op aflevering der motoren door de Allgemeine Electricitats- Gesellschaft gewacht wordt. 168 i 224 168 224 102 224 315 224 168 224 224 168 9 Aantal dubbeldraden. Opmerkingen. Kabel. Vrij. Bezet, Vrij. 112 C. B 83 112 89 34 4428 3631 785 4428 3628 788 Aantal dubbeldraden. Bezet. Aan wezig. Aan- I wezig. j 224 173 10 i 12 reserve. Stand van het kabelnet op 1 Januari 1907. Stand van het kabelnet j op 31 December 1907. 12 reserve. 27 I 29 43 48 41 37 36 46 9 48 28 32 23 51 62 33 57 26 38 I 168 i 168 j 224 224 i 168 91 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Bovendien zijn nog 2 kabeldra- den, onmiddellijk 39 van liet Centraal- bureau uitgaande naar een onder- grondschc ver deelkast op het Plein, bezet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 876