38 t 10 5891 4436 De kabels No. 18 en 19 zijn van de Rijks-telephoon. MAANDEN. 9694 1933 7761 Totaal 7°. Storingen. In het hieronder volgend staatje wordt een overzicht ge geven van het aantal storingen in elke maand, verdeeld in twee rubrieken, naar gelang de oorzaak gevonden werd in de geleidingen met toebehooren in of bullen het Centraal-bureau. Januari Februari Maart April Mei. Juni Juli. Augustus September October November December 1948+1 128 110 103 131 91 115 231 222 187 103 263 249 3628 304 206 152 170 147 18 212 103 95 128 788 46 88 72 124 98 38 117 156 206 215 637 658 638 646 783 825 871 949 916 926 1033 812 509 548 535 515 692 710 640 727 729 823 770 563 785 58 100 125 156 168 51 !i 4428 350 294 224 j 294 245 56 3631 292 I 194 99 138 5 1443+ 7123 5163 12 reserve. overgeöraclit 25 26 I 27 28 29 30 31 32 33 34 4428 350 294 224 294 245 56 329 259 301 343 VERSLAG DER GEMEENTE-TELERHOON. Aantal dubbeldraden. Opmerkingen. Bezet. Vry. Bezet. Vrij. Totaal. Stand van het kabelnet op 1 Januari 1907. Stand van het kabelnet op 31 December 1907. Aan wezig. 12 reserve.; STORINGEN. Binnen het C.-B. Buiten het C.-B. Aantal dubbeldraden. Kabel Aan- I wezig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 877