I I I i 38 I I 12 Technische dienst. Bediening. 875,- 610,- 480 - 450, 250- 9". Ongevallen. DATUM. 35 4364 1 Januari 5091 31 December 41 Bovendien had de dienst te beschikken op ft f 1050.— 360.-- 300,- 1 op 125 1 op 124 1700,— 1700,— 1000 700,— Een Hoofd-Opzichter Een Chef v/d Splitsing- kamer Een Chef v/h Buitenwerk Een Opzichter Een Hulp- Een Chef-instrument- maker Een Voorman Een Teekenaar. Een Schrijver Een Controleur. 10°. Telephonisten. In den loop van het jaar werd aan 2 telephonisten op verzoek eervol ontslag verleend, 6 telephonisten 3de klasse werden bevorderd tot telephonisten 2de klasse, 2 aspirant telephonisten tot telephonisten 3de klasse en 8 reserve-tele phonisten aangesteld tot aspirant telephonisten. Het totaal aantal telephonisten vermeerderde dus in 1907 met 6. De verhouding van het totaal aantal telephonisten tot dat der aangesloten nummers blijkt uit onderstaande cijfers. Een Chef-telephoniste Twee Onderchefs-telepho- niste, ieder Acht Telephonisten 2e kl. ieder Elf Telephonisten 3e kl., ieder Acht Telephonisten 3e kl., ieder Acht Aspirant telepho nisten, ieder Een Aspir.-telephoniste Zeven Aspirant-telepho- nisten ieder I In het afgeloopen jaar kwamen bij het verrichten van ver schillende werkzaamheden 18 ongevallen voor, waarvan één met doodelijken afloop. Het vorige jaar bedroeg het aantal 15. Het ernstigste geval van de 17 belette den betrokken werk man gedurende 38 dagen werkzaamheden te verrichten. 1 Januari over 8 reserve-telephonisten, op 1 April over 9 reserve-telephonisten, 1100,— 1100.— 600,— 400,- 900,- '1 n n Verhouding. Totaal aantal telepliouisteu. Jaarwedde. Jaarwedde. f 2000 Aantal aan- i geslotenen. VERSLAG DER GEMEENTE TEI.EPHOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 879