38 13 dag(en). 3 11°. Telephonische gesprekken. 3 **/2 4 6 8 9 13 15>/2 16‘/2 17 22 66 38>/2 47>/2 119>/2 191 .589 elk 33 dagen gedurende 2 3 dag(en) */2 - Het aantal aangevraagde verbindingen werd eiken dag ge regeld aangeteekend. Het laagste aantal, op Zondagen, kwam voor op 6 Januari en bedroeg 7115, terwijl het hoogste aantal op die dagen bedroeg 13702 op 19 Mei. Op werkdagen kwam het laagste aantal voor op 7 Februari en bedroeg 23772, terwijl het hoogste cijfer bereikt werd op 31 December, n 1. 51460. De aantallen gesprekken, die per uur aangevraagd werden, liepen over de verschillende uren van het etmaal zeer uiteen. Het grootste gemiddelde aantal verbindingen pei uur werd, behalve in het tydvak van Maart tot en met Mei, des voor- middags van 10—11 uur bereikt. In de maanden Maart tot en met Mei werd het grootste gemiddelde aantal verbindingen per uur ’s voormiddags van 9—10 uur gemaakt. 1 1 1 1 1 o 1 1 te zamen 26 telephonisten met op 1 Augustus over 8 reserve-telephonisten, op 31 December over 10 reserve telephonisten. Door deze reserve-telephonisten werden te zamen 1363 dagen dienst gedaan. Door ziekte waren verhinderd haar dienst waar te nemen 3 telephoniste(n) elk 1 l'/z gedurende Op gemiddeld 38 telephonisten met te zamen 38 X 365 werkdagen 13780 werkdagen, opleverende 4,24 ziekte dagen, tegen 1,86% in 1906, 1,02 in 1905, 1.47% in 1904 en 1,67% in 1903. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Jï n n n n n n r Tï n r> 1 n 1 1 1 1 1 H w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 880