38 14 3072 3171 3838 253 1778 204 y I 930! I 1905 1906 1907 1904 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOOX. 12°. Publieke telephoonstations. A A X T 1 PUBLIEKE I ntcrlocah Locale. TELEPHOONST AT1ONS. 1904 1398 1379 1352 841 842 Hofstraat 1200 76S 703 42381 5228 3314 S3 1187 130 993 Laan v. Meerdervoort Staatsspoor, Den Haag. 1155 1430 1583 49 71 53 Openbare Reiniging 470 432 484 2731 2736 9519 1228 1370 2794 411 Hl 667 262 1905 I 1906 j 751l i Station Holl. Spoor, perron 2555 Anna Paulownastraat 11037 12031 12784' 2408 Het. getal publieke stations, ingevolge de Rijksconcessie, van waaruit ook interlocale en internationale gesprekken kunnen worden gevoerd, werd met één verminderd. Het station in het gebouw van de Openbare Reiniging werd wegens onvoldoende opbrengst den 4den Juni opgeheven. Hieronder volgt een overzicht van de totale aantallen ver bindingen uit elk der stations aangevraagd, in vergelijking met vorige jaren, waaruit blijkt, dat in totaal 897 gesprekken meer zijn aangevraagd dan in het voorgaande jaar. De aanwas was dus 478 meer dan in 1906, doch bleef nog 1543 beneden dien van 1905. Het vestigen van meer Gemeentelijke publieke stations was blijkbaar van invloed op dien aanwas. Het aantal gevoerde gesprekken in de cellen van het Telephoongebouw wordt sedert 1905 met elk jaar minder, het bedraagt thans 164 minder dan in 1905. Vermoedelijk is dit toe te schrijven aan de nabijheid van het Rijkstelephoon- kantoor, waar ook een telephooncel aanwezig is. 636| 272'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 881