I I I 38 15 VERBINDING® N. Tele- uternationale. Totaal. 11953 14393 .14812 1906 1359 I grammen. 2178 1904 1905i 1906 i 1907 15709 [VRAAGDE 481 19 Telephoon- oproepen, j 1907 1906 1907 Behalve de in den hieronder staanden staat vermelde stations waren op 1 Januari nog een 64-tal publieke spreekgelegen- heden beschikbaar, van waaruit alleen tegen betaling van f 0,10 plaatselijke gesprekken konden worden gevoerd. Dit aantal werd in den loop van het jaar vermeerderd met 11 en verminderd met 3. Deze vermindering vond haar oorzaak in verandering in een gewone aansluiting in twee gevallen en in opzegging in één geval. Twee stations veranderden van houder. Op 31 December bedroeg het aantal 72. Gedurende de maand Juli werd ten behoeve van het Con cours Hippique op het terrein „Zorgvliet” een publieke spreekgelegenheid opengesteld. Het gemiddeld aantal gesprekken in de stations, die een vol jaar in dienst waren, bedroeg 1038 per station. Het totaal aantal gevoerde gesprekken in alle publieke stations bedroeg: Locale Interlocale Internationale Totaal 3 i 80803 of 3035 meer dan in 1906, 83720 of 3196 meer dan in 1906. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOOX. 1905 i 1006 1907 S 15 IS ■2 6 1 2115 2247 2083 'I 8 4 2 3336 40S6 I 5176 6233 1328 1313 1123 1466 3 1 1 1 3483 2 4508 I 3808 3554 1 7 1683 1856 2089 537 541 284 6 ÜO 25 30 19 5 I 2887 156 1906, 30 5 1906,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 882