38 17 's-Gravenhage, 31 Januari ’08. BÜNNIK. De Directeur van den Gemeentelijken Telephoondienst, Er werden geplaatst: 1°. 8 nieuwe torens; 2°. 7 Mannesmannpalen, lang 20 M., 3°. 4 opvoerstellingen; 4°. voor de aansluiting van afgelegen perceelen 1. Eén doorvoerstelling; 2. 37 houten palen 3. 1 ijzeren paal, lang 11,50 M. Vijf doorvoerstellingen op gebouwen werden veranderd in opvoerstellingen. Mannesmannpalen werden weggeruimd: in de Lombokstraat op de Beeklaan; op den Harstenhoekweg; in de Anth. Duyckstraat; I op het Gev. Deynootplein bij het Kurhaus in de Van der Duynstraat. De houten opvoerpaal, lang 28 M., in de Borneostraat werd weggenomen en in de Haagpoort geplaatst. Twee ijzeren doorvoerpalen No. 26 en 34 in de Laan van Nieuw-Oost-Indië werden in opvoerpalen gewijzigd. Weggenomen werd de Mannesmanndoorvoerpaal, lang 22 M., in de van Kinsbergenstraat. De twee doorvoerpalen in de 3e straat rechts van de Staten laan werden voor opvoerpalen ingericht. Voorts kwamen nog te vervallen: 1. 4 ijzeren palenroutes; 2. 29 houten palen; 3. 1 doorvoerstelling. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 884