88 het vergrooten en verbouwen van de Hoogere Burger school aan de Raamstraat aan W. Timmer, voor f31.443,— het vergrooten van de school aan de Achter-Raamstraat aan K. L. A Weimar, voor f 3696, het bouwen van eene bewaarschool met woning hoek Zusterstraat en 's-Gravezandelaan aan J. C. v. Gijtenbeek, voor f 59.325, het verbouwen en vergrooten van de school aan de Messstraat aan Z. Gelens en J. v. d. Wal, voor f 19.620,— het verbouwen van de burgerschool aan het Alexander- plein aan de firma J. H. Paardekooper en Zn., voor f 8500,— het vergrooten van de burgerschool aan de Koningin- Emmakade aan de firma J. H. Paardekooper en Zn., voor f 6479, het bouwen van twee scholen op een terrein aan de Wouwermanstraat aan Z. Gelens en ,1. v. d. Wal, voor f139.500,— het bouwen van eene houten hulpschool aan de Van Ostadestraat aan Z Gelens en J. v. d. Wal, voor f 45.750 het vergrooten van de hulpschool aan de Teniersstraat aan Z. Gelens en J. v. d. Wal. voor f 5550, het uitbreiden en verbouwen van de Hoogere Burger school aan de Laan aan A. Bogerd, voor f 6550, het uitbreiden en verbouwen van de school aan het Lamgroen (Nieuwe Haven) aan H. van Oortmersen, voor f 12.623, het bouwen van een brandweerpost aan den Bezuiden- houtschen Weg aan P. de Wit alhier, voor f 33.000. het bouwen van een brandweerpost aan den Rijs- wijkschen Weg aan P. de Wit, voor f 31.500, het verbouwen en uitbreiden van het bestedelingen- huis aan P. Zevenbergen, voor f 67.200, de levering van meubelen ten dienste van het Gym nasium aan H. Pander en Zn. alhier, voor f 11.589,57 en aan W. v. d. Heuvel alhier, voor f 12.140, de levering van meubelen ten dienste van de school aan de Rotterdamsche straat aan W. F. Gaasterland alhier, voor f 7518, de levering van meubelen ten dienste van de Burger school aan de Copernicusstraat aan A. Satijn, voor f 3950-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 88