I 38 - n 21 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Balans per 31 December 1907. ACTIVA. PASSIVA. f 1.379.955,62 f 1.379.955,62 Nota van VERLIES WINST. en 7.286,14 n n f 345,793,59 f 345.793,59 n n V De Boekhouder: J. Meijer Azn. n n n n 833,955 249,80 82.064.455 3.244,965 311,435 947,365 89.614,56s 17.875,- 37.365,54 457,155 542,69 3.724,565 231,05 nleg ƒ1.267.654.65 vergoed. sten van isluiting ƒ23.504.- meente-Ontvanger biteuren gazijn brengst spreek- lellen reedschappen gels ƒ1.244.150,65 3.125,575 20.000, - 3.570,185 104.610,905 n I n - Kapitaal Crediteuren Gem. ’s-Gravenhage. Waarborgsommen Abonnementen, etc. 1908 Werken voor derden Saldo winst. ploitatie-uitgaven. tkeeringa/d. Gem. erest ibruikte gereed schappen gelgelden. schrij vingen. Ido Abonnementen 334.003,685 Opbrengst spreek cellen Werken voor derden Telephoongids Diverse baten. 37,50 r 118.379,375 I 82.064,455 I ƒ1.017.667,77 137.994,70 139.493,14 1.651,80

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 892