38 II 25 Waarborgsommen 1.450,— Opbrengst spreekcellen 201,80 1.651,80 Wat de resultaten in 1907 betreft, diene het volgende: WINSTEN. f f 36.922,88 5 139.493,14 334,003,68 5 7.286,14 341.289,825 17.279,59 2.012,50 1.778,25 4.484,25 2.477,27 202,015 1.165,62 5 157,96 4.354.58 176.416,025 f 1.651.80 Door houders van publieke spreekcellen werd gestort volgens Bijlage D terwijl aan de werklieden, in verband met de pen-uren, werd ingehouden 20 uur loon tot een bedrag van Werken voor Derdenf 249,80. Op nog uit te voeren -werken is in 1907 bij vooruitbetaling genoemd bedrag ontvangen. Transport f 15.909,885 f Het door de Gemeente op reke ning der winst 1907 gedispo neerde bedrag21.013,— Transporteeren f 283,95 s 550,— 833,955 Abonnementenf 334.003,685 De abonnementsgelden ten bate van 1907 kunnen als volgt verdeeld worden Enkelvoudige aansluitingen Volgende toestellen Omschakelaars Aansluitingen op schakelbord Extra-schellen Tafeltoestelien Uitschakelaars Micro-telephonen Toestellen met twee telephonen Particuliere lijnen f 300.091,64 Abonnementen, etc. 1908 f 833,95 Door abonné’s is in 1907 betaald voor: Abonnementen ten bate van 1908 Recht van aansluiting ten bate van 1908 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 5 n r> n n 1} 5 n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 896