89 waarschool de levering van meubelen ten dienste van de be- hoek Zusterstraat en ’s-Gravenzandelaan aan W. O. v. d. Heijden. voor f 2750, de levering van meubelen ten dienste van de school aan straat XLIX in bouwplan „Engelenburg” aan H. Meijs Jzn., voor f 6061, de levering van meubelen ten dienste van de Hoogere Burgerschool aan de Waldeck Pyrmontkade aan J. C. D. v. Gijtenbeek, voor f 13.945, de levering van meubelen voor de school aan de Messstraat (nieuwe lokalen) aan K. L. A. Weimar, voor f 2344 de levering van meubelen ten dienste van de Burger school aan het Alexanderplein aan K. L. A. Weimar, voor f 1110,— de levering van meubelen ten dienste van de Hoogere Burgerschool aan de Raamstraat aan de firma J. v. d. Elshout Gzn., voor f 2490, de levering van meubelen ten dienste van de Burger school aan de Koningin Emmakade aan K. L. A. Weimar, voor f 958, de levering van meubelen voor de hulpschool aan de Teniersstraat (2 lokalen) aan K. L. A. Weimar, voor f 290,— delevering van meubelen ten dienste van de hulpschool aan de Van Ostadestraat aan A. Bogerd, voor f7809, de levering van meubelen ten dienste van de Hoogere Burgerschool voor meisjes aan de Laan aan K. L. A. Weimar, voor f 1110,—. 1». Straten, pleinen, riolen, slooten, drinkbakken, pompen en waterplaatsen. lo. Straten en pleinen. De bestrate oppervlakte, die 2.461.594 M2. bedroeg op 1 Januari 1907, vermeerderde dit jaar met 106.372 M2. en bedroeg dus 2.567.966 M2. op 31 December 1907. Tengevolge van het herhaaldelijk, doch noodzakelijk op breken van de straten, ten behoeve van aanleg of herstelling van riolen en gas-, water- en electrische leidingen, van het aansluiten van particuliere riolen aan de Gemeenteriolen en van het lichten van tram rails, waarbij zich dit jaar voegde het aanleggen van de electrische tram voor het gedeelte van lijn 7 van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 89